Integratieve therapie is een
kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren.

Van probleem naar oplossing  in een korte tijd.  

Integratieve kindertherapie is:
Kindgericht - Het kind (of de jongere) en de beleving van zijn of haar klacht staan centraal. Het kind heeft een actieve rol in zijn eigen therapeutisch proces. In mijn praktijk met allerlei materialen maak ik gebruik van verschillende speelse en creatieve methodes, bijvoorbeeld spel en rollenspel, visualisaties, knutselen, het maken en vertellen van verhalen, zandspel,  fysieke (ontspannings)oefeningen en mindfulness. Ik sluit aan bij de belevingswereld van je kind om het zo te helpen op de manier die het best bij hem past. Hoe ouder het kind, hoe meer praten een belangrijk onderdeel van de therapie vormt. Uitgangspunt zijn de vaardigheden en de talenten van je kind. Ik stimuleer de eigen kracht van het kind; vanuit die kracht kan het kind zijn probleem zelf aanpakken.
Kortdurend - De behandeling is gericht op het oplossen van de klacht van je kind. Een uitgebreide analyse van het onderliggende probleem kan, maar is lang niet altijd noodzakelijk. De behandeling duurt daarom niet langer dan nodig is. Voor de meeste kinderen en jongeren betekent dit dat zij binnen 5 tot 15 wekelijkse therapiesessies een oplossing hebben gevonden om zelf weer verder te kunnen gaan. Een kind ondervindt zo geen hinder om zich snel op een gezonde en eigen manier door te kunnen ontwikkelen.
Een behandeling op maat - Ik analyseer de klacht van je kind vanuit de integratieve theorie, die verschillende psychotherapeutische theorieën en verklaringsmodellen combineert. Ik kies er bewust voor om inzichten en technieken uit verschillende therapeutische stromingen te gebruiken, waarbij een gedegen wetenschappelijke basis een voorwaarde is. Belangrijk is dat er voor elk kind en elke jongere een unieke aanpak beschikbaar is. Ik kijk daarbij naar alle facetten van het kind: lichaam en geest, gevoelens, gedachten en gedrag. En omdat de invloed van de omgeving onmiskenbaar is, kijk ik ook altijd naar het systeem. Mijn uitgangspunt is dat het kind (on)bewust wel weet waaraan het behoefte heeft.
info@childmatters.nl - tel. 06 51 320 390
Rondehoep Oost 23A - 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel
Max Havelaarlaan 313 - 1183 LT Amstelveen