Niet de klacht of de methode is leidend, maar het kind.

In de therapie wordt gepraat, maar wordt vooral ook veel
gedaan.Werkwijze    


Kindertherapie/coaching:  Tijdens ons eerste contact, meestal telefonisch en altijd gratis, maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dat kan vaak al op korte termijn. Ter voorbereiding vullen de ouders een vragenformulier in. Hierna volgen vijf wekelijkse kindsessies om inzicht te krijgen in de hulpvraag en om een passend behandelplan op te stellen. Soms blijkt dan dat je kind zelf al een eind op weg is naar een oplossing; soms heeft het kind nog wat steun nodig om zelf zijn probleem op te lossen en zich beter te voelen.

Gedurende de behandelperiode zijn er regelmatig oudergesprekken waarin ik  je als ouder(s) op de hoogte houd van de vorderingen. Ik schakel je ook graag in bij het zo goed mogelijk begeleiden van het veranderingsproces van je kind.  Daarnaast neem ik als het nodig is  contact op met de school van je kind of andere externe betrokkenen, uiteraard alleen met toestemming.

In principe vinden de sessies plaats in mijn praktijk. In overleg met school kan ik je kind eventueel ook op school zien.

In voorkomende gevallen, en alleen met toestemming van kind en ouders, werk ik met mijn hond in de praktijk. Zowel de hond als ik hebben hiertoe een speciale cursus gevolgd. 

Voor ouderbegeleiding kun je ook bij mij terecht: ik adviseer je graag bij specifieke vragen of zorgen die te maken hebben met bijvoorbeeld de opvoeding van je kind of in een echtscheidingssituatie. Je kunt me vrijblijvend bellen voor informatie hierover.

Spelregels

Een kindsessie (45 minuten) kost € 90,-. Voorbereiding, interne verslaglegging en materialen zijn hierbij inbegrepen. Het tarief voor oudergesprekken, gesprekken met derden en observaties is € 90,- per uur; in de avonduren is dit € 100,- per uur.  Telefonische consulten langer dan 15 minuten worden tegen een tarief van € 90,- per uur in rekening gebracht. Deze kosten kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar of gemeente, zie hiervoor de pagina 'Contact'.

Het kind volgt de therapie vrijwillig. De ouders zorgen ervoor dat het kind voldoende informatie krijgt over de therapie, en dat leerkrachten zo nodig op de hoogte zijn van de therapie en de tijden hiervan.
Ik heb een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de therapiesessies. Geeft een kind daarvoor toestemming, dan kan ik die inhoud met de ouders bespreken.
Bij jonge kinderen maak ik soms videobeelden van therapiesessies. Die beelden blijven mijn eigendom en kunnen alleen worden gebruikt ten behoeve van supervisie.
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of afgezegd.
info@childmatters.nl - tel. 06 51 320 390
Rondehoep Oost 23A - 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel
Max Havelaarlaan 313 - 1183 LT Amstelveen