Niet de klacht of de methode is leidend, maar het kind.

In de therapie wordt gepraat, maar wordt vooral ook veel
gedaan.Werkwijze


Kindertherapie/coaching:  Tijdens ons eerste contact, meestal telefonisch en altijd gratis, maken we een afspraak voor een eerste gesprek. Dat kan vaak al op korte termijn. Ter voorbereiding vullen de ouders een vragenformulier in. Hierna volgen vijf wekelijkse kindsessies om inzicht te krijgen in de hulpvraag en om een passend behandelplan op te stellen. Soms blijkt dan dat je kind zelf al een eind op weg is naar een oplossing; soms heeft het kind nog wat steun nodig om zelf zijn probleem op te lossen en zich beter te voelen.

Gedurende de behandelperiode zijn er regelmatig oudergesprekken waarin ik  je als ouder(s) op de hoogte houd van de vorderingen. Ik schakel je ook graag in bij het zo goed mogelijk begeleiden van het veranderingsproces van je kind.  Daarnaast neem ik als het nodig is  contact op met de school van je kind of andere externe betrokkenen, uiteraard alleen met toestemming.

In principe vinden de sessies plaats in mijn praktijk. In overleg met school kan ik je kind eventueel ook op school zien.

In voorkomende gevallen, en alleen met toestemming van kind en ouders, werk ik met mijn hond in de praktijk. Zowel de hond als ik hebben hiertoe een speciale cursus gevolgd. 

Voor ouderbegeleiding kun je ook bij mij terecht: ik adviseer je graag bij specifieke vragen of zorgen die te maken hebben met bijvoorbeeld de opvoeding van je kind of in een echtscheidingssituatie. Je kunt me vrijblijvend bellen voor informatie hierover.

Op verzoek geef  ik ook de volgende thema-trainingen voor kinderen:

Hoe om te gaan met faalangst, voor kinderen van 8-16 jaar

- Pak Aan, voor kinderen met depressieve symptomen (8-16 jaar)

- KinderKracht (meer zelfvertrouwen en weerbaarheid, voor kinderen van 8-12 jaar) 

    De training KinderKracht wordt gegeven in Amstelveen.  Doel is het vergroten van zelfvertrouwen en het opbouwen van sociale weerbaarheid bij 8-12 jarigen. Tijdens de training gaan kinderen samen in een kleine groep ontdekken hoe zij stevig(er) in hun schoenen kunnen staan, ook tegenover anderen. Dit doen zij onder andere door interactief rollenspel, fysieke krachtsoefeningen, mindfulness en creatieve werkvormen. De training bestaat uit acht bijeenkomsten en kost € 245,- inclusief alle materialen. Voor ouders is er een voorafgaande informatiebijeenkomst en een individuele terugkoppeling na de training.

Alle trainingen vinden doorgang als er voldoende aanmeldingen zijn.

Wil je je kind aanmelden of eerst meer informatie? Bel Lieke vrijblijvend op 06 51 320 390 of stuur een mailtje naar info@childmatters.nl.

 

Spelregels

Een kindsessie (50 minuten speel-/contacttijd, 10 minuten interne verslaglegging per sessie, inclusief voorbereiding) kost € 85,-. Het tarief voor oudergesprekken, gesprekken met derden en observaties is € 85,- per uur; in de avonduren is dit € 95,- per uur. Telefonische consulten langer dan 15 minuten worden tegen een tarief van € 85,- per uur in rekening gebracht. Deze kosten kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraars of gemeente, zie hiervoor de pagina 'Contact'.

Het kind volgt de therapie vrijwillig. De ouders zorgen ervoor dat het kind voldoende informatie krijgt over de therapie, en dat leerkrachten op de hoogte zijn van de therapie en de tijden hiervan.
Ik heb een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de therapiesessies. Geeft een kind daarvoor toestemming, dan kan ik die inhoud met de ouders bespreken.
Bij jonge kinderen maak ik soms videobeelden van therapiesessies. Die beelden blijven mijn eigendom en kunnen alleen worden gebruikt ten behoeve van supervisie.
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of afgezegd.
info@childmatters.nl - tel. 06 51 320 390
Rondehoep Oost 23A - 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel
Max Havelaarlaan 313 - 1183 LT Amstelveen