Het kind draagt de oplossing
voor zijn probleem al in
zich, maar is zich
daarvan vaak niet bewust.

Van beperkingen naar mogelijkheden, van gevoelens van onmacht naar controle.


Wanneer kan integratieve kindertherapie of jongerencoaching een oplossing bieden?
Als een kind boze of verdrietige gevoelens heeft. Of bang is. Als het niet meer lukt om zich blij te voelen, bijvoorbeeld bij pesten op school of een scheiding.
 
Als het gedrag van een kind verandert: het kind heeft woedeaanvallen, gedraagt zich agressief of trekt zich juist heel erg terug. Of er is sprake van concentratieverlies en slecht in- of doorslapen.
 
Als een kind gedachten ontwikkelt zoals 'ik ben waardeloos', 'ik kan het toch niet', 'ik krijg altijd de schuld' of 'niemand vindt mij aardig'.
 
Als de ontwikkeling van het kind anders is dan bij andere kinderen: er treden bijvoorbeeld leerproblemen op, of er is juist sprake van een leervoorsprong of hoogbegaafdheid. Maar ook in geval van eet- of zindelijkheidsproblematiek, of hechtingsmoeilijkheden.
 
Als er zich fysieke klachten voordoen, zoals buikpijn of hoofdpijn, die anders verklaard zouden kunnen worden.

Ervaring

In mijn praktijk heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen en jongeren bij onder meer: het hebben van een negatief zelfbeeld, onzeker of faalangstig zijn, moeilijk inslapen of doorslapen, pesten of gepest worden, het ontwikkelen van angsten, dwanggedrag, dwanggedachten of depressieve symptomen, het vertonen van agressief gedrag, een gebrek aan sociale vaardigheden, hoogbegaafdheid, het omgaan met AD(H)D of een stoornis in het autistisch spectrum, traumatische ervaringen (waaronder echtscheiding, verliesverwerking) en gedragsproblematiek.

Soms merk ik dat het coachen van een kind al voldoende is en dat therapie niet echt nodig blijkt. In die gevallen werk ik met het kind en begeleid ik de ouders om de coachingstaak over te nemen zodra dat mogelijk is.

Ik vind het belangrijk om ouders uitdrukkelijk bij de behandeling te betrekken, omdat die deel uitmaken van het gezinssysteem. Als het probleem van het kind (ook) op school speelt kan ik ook contact opnemen met leerkrachten of andere derden (bijvoorbeeld bij pestsituaties op school). Het doel is het kind een veilige omgeving te bieden, waarin het zich optimaal begrepen voelt en zich positief kan ontwikkelen. Ouderbegeleiding zonder kind is overigens ook mogelijk, bijvoorbeeld bij vastgelopen opvoedingssituaties. 

 
info@childmatters.nl - tel. 06 51 320 390
Rondehoep Oost 23A - 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel
Max Havelaarlaan 313 - 1183 LT Amstelveen